تلویزیون و رادیو

بازگشت شبکه PDF به آسمان ایران

شبکه تلویزونی (PDF-TV  (Persisch Deutscher Fernsehsender به مدیریت آقای بهمن دشتی زاده چهار سال پیش نام خود را به خاطره تغییر داد امروز مجدداً روی ایر رفت.

در حال حاضر آقای دشتی زاده دارای دو شبکه خاطره و پی دی اف و رادیو خاطره می باشد که شبکه خاطره در ماهواره یاهست پخش می شود و شبکه پی دی اف و رادیو خاطره در ماهواره ترکمنعالم پخش میشود

شبکه پی دی اف و رادیو خاطره در قسمت جنوبی ایران قابل دریافت نیستند ولی در سایر نقاط ایران دارندگان یاهست میتوانند این شبکه را نیز تماشا کنند

فرکانس شبکه پی دی اف:

۱۰۷۶۱ – ۳۰۰۰۰ – H

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن