توییتر زبانه جدید Explore را معرفی کرد

0
35

توییتر به‌تازگی تب جدید Explore که مشابه تبی با همین نام در اینستاگرام است را معرفی کرد. به کمک این زبانه می‌توانید از اتفاقاتی که خارج از تایملاین اختصاصی شما رخ می‌دهد، باخبر شوید.

Explore سه قابلیت قبلی توییتر یعنی Search، Trends و Moments را در هم اقدام کرده است. حالا برای استفاده از این قابلیت‌ها به‌جای رفتن به تب‌های جداگانه، می‌توانید همگی را زیر یک سقف بیابید. ازلحاظ کارایی شبیه به بخش Explore در اینستاگرام عمل می‌کند؛ محتوای تولیدی کاربران دیگر که آن‌ها را دنبال نمی‌کنید، اما علایق یا دوستان مشترک دارید را برایتان نمایش می‌دهد.

امروز این قابلیت برای اپلیکیشن توییتر در آی‌اواس عرضه‌شده و در هفته‌های آتی به اندروید نیز می‌آید.

ارسال نظر و یا دیدگاه